Netto Brænde
Bestil i vores onlineshop køb brænde træpiller pejsebrænde briketter og træbriketter

Sikker dankort betaling - klik på link


Der tilbydes ikke salg fra denne webside.

Priserne og varebeskrivelser på denne side opdateres ikke mere og er ikke gældende, se opdaterede priser og varebeskrivelser, i vores webshop, via ovenstående link.


Brænde
BRÆNDE 
Brænde Ask er fremstillet af det fineste Aske brænde
Brænde Avnbøg - Brænde fremstillet af træsorten Avnbøg
Brænde birk - Læs om birkebrænde og birketræ
Information om brænde Bøg
Brænde Eg - Brænde af egetræ - tilbud og priser på ege brænde
Brænde Rødel - Læs om brænde Rødel og se priser på brænde af Rødelle træ
Brændesalg - brænde
Kom og besøg os. Gode tilbud
Forklaring og uddybning af hvad biobrændsel er
TRÆBRIKETTER 
Træbriketter - Se priser for levering af træbriketter og briketter på Sjælland
Priser på træbriketter gældende for Fyn
MIXIT Briketter er en briket lavet af Bl. Løv
Biosuper stænger er en briket der giver utrolig meget varme
Biostænger som varmer rigtig godt og udnytter røggasserne optimalt
SEDI Briketter kan holde natten over
BARKY briketter med op til 20% længere brændtid
Briketten af ren bark
Briketter Eg
Briketter fremstillet af tørt ege træ, lav fugtighed og høj brændværdi
RONDO kvalitets briketter
Bøgebriketter af rent bøgetræ
Bøgebriketter Type 2 1000 kg. pr. palle
OVNTØRRET BRÆNDE 
Ovntørret brænde er klar til brug med det samme
Læs om ovntørret ask og se priser på ovntørret ask
PEJSEBRÆNDE 
Birkebrænde i sække - rigtig godt tilbud
Pejsebrænde bl. løv i sække er velegnet til optænding
Kombi-levering af træbriketter, pejsebrænde samt birkebrænde
TRÆPILLER 
Billige træpiller, kvalitets træpiller leveret på din adresse
Billige 8 mm kvalitets Træpiller
Billige træpiller - Træpille med kun 0,5 % aske
Træ piller 8 mm længde 10-20 mm. Træ piller leveres i sække og bigbag
BRÆNDEOVNE / PEJSE 
Brændeovne af høj kvalitet
Træpillebrændere i eksklusivt design
TILBEHØR BRÆNDSEL 
Palletag - Tørt brænde i et snup tag
Askesuger til montage på støvsuger
BIOBRÆNDSEL FAKTA 
VINTERPRODUKTER 
Strøsalt til vinteren - Billig strøsalt
TIL HAVEN 
Højbede i haven - Havebede
TRÆPRODUKTER 
ANDET 
Læs mere om nettobraendes tilbud
1) Status på brændselsmarkedet.
Urealistiske priser?
2) Kampagner/Tilbud lige nu.
Nyt produkt - Meget begrænset mængder
1) Status på brændselsmarkedet.
Urealistiske priser?

Er de nuværende priser på biobrændsel urealistiske? Vi ved det faktisk ikke. Lige som i sidste nyhedsbrev, så sidder vi lige nu lidt med følelsen af, at vi ikke rigtigt ved, hvordan prisudviklingen vil blive i den næste periode. Situationen på brændselsmarkedet må stadigvæk betegnes som nærmest kaotisk, og hvor det kun ind i mellem er muligt at skaffe de forskellige varetyper, og priserne er på de fleste varer steget mere, end vi havde forudset, så dem som har købt deres brænde i sommerperioden, som vi opfordre til, har sparet helt utroligt mange penge.

Det er som om prisstigningerne ingen ende vil tage, hver gang det ser ud til, at nu er der tegn på, at priserne ikke vil stige mere, så stiger nogle af de varegrupper eller parameter, som har indflydelse på brændselspriserne, og det giver med det samme yderligere prisstigninger. Værdien af træbrændsel som brænde, træbriketter og træpiller fastsættes under normale omstændigheder hovedsageligt ud fra 3 hovedparametre, en råvarepris, en produktionspris og en logistikpris herunder transportprisen. Disse 3 parametre vægter ikke lige meget og ændringer i disse 3 parametre, påvirker derfor værdien af varen forskelligt. Generelt så vægter råvareprisen mest, dernæst transportprisen og mindst produktionsprisen. Indvirkningen fra de 3 parametre er lidt forskellige alt efter, om vi ser på brænde, træpiller eller træbriketter, men i hovedtræk er det som ovenstående. Udover de 3 nævnte parametre så har olieprisen også temmelig stor indflydelse på prisen af træbrændsel både direkte og indirekte. Direkte fordi det er et alternativ til træbrændsel, hvilket betyder, at når olieprisen stiger, så betyder det næsten altid, at prisen på træbrændsel vil følge efter. Indirekte har olieprisen også indflydelse, da den er en stor del af transportprisen.
Men hævet over ovenstående fakta, er muligheden for overhovedet at skaffe varen, og da vi lige nu har en situation, hvor alle lagre af tørt brænde og træbriketter er tomme, og produktionskapaciteten ikke kan følge med efterspørgslen, kan producenterne sælge deres varer til en endnu højere pris, end de ellers ville kunne. For os som forsøger at følge med i prisudviklingen, og som forsøger at forudsige prisudviklingen, er situationen nærmest at betegne som kaotisk.

Vi har lige haft en periode, hvor råvarepriserne og transportpriserne er steget meget, og hvor produktionspriserne, herunder lønningerne, ikke er steget ret meget. I nogle dele af verden er lønningerne faktisk faldet. Spørgsmålet er så nu, hvordan råvare- transport- og produktionspriserne vil udvikle sig det næste årstid. Udviklingen af disse parametre er der meget delte meninger om, især råvarepriserne er der meget stor uenighed om, hvordan de vil udvikle sig, nogle råvare analytikere mener, at råvarerne vil stige meget endnu, mens andre mener, at der er tale om en boble, og at de derfor vil falde igen.

Som eksempel på råvareprisernes himmelflugt, kan nævnes, at korn lige nu er dyrere end træpiller. Korn har stort set altid været billigere at fyre med end træpiller, men lige nu har vi fra flere landmænd hørt, at det kan ikke betale sig for dem at fyre med deres eget korn, fordi det er dyrere end træpiller. Så selv om de selv producerer korn, så kan det bedre betale sig at købe træpiller og fyre med dem!! At korn er dyrere end træpille,r er ikke en holdbar situation, så enten så vil kornpriserne falde drastisk igen, eller også vil træpiller og andet brændsel stige mere.

En ting mere, som har stor indflydelse på biobrændsels prisen er, situationen i Egypten og det øvrige Mellemøsten. Stabiliteten i dette område har meget stor indflydelse på olieprisen og derfor også på biobrændselsprisen. Den sidste ting, som har indflydelse på biobrændselsprisen er vejret i de næste 2 mdr. Vil vejret forsætte med at være mildt, som det har været den sidste uge, vil det måske kunne forhindre stor mangel på biobrændsel i næste sæson, da det måske vil være muligt at nå at bygge nogle lagre op. Men får vi et koldt forå, som de fleste meterologer spår, så er der risiko for, at prisen i foråret vil være højere end nogensinde før om foråret, og den vil hurtigt stige yderligere, da der hurtigt vil opstå mangel på brændsel igen.

Konklusion:

Umiddelbart så sidder man med følelsen af, at priserne på træbrændsel burde falde, da de er steget rigtigt meget det sidste årstid og er højere end nogensinde før, og de fleste synes garanteret, at de betaler rigeligt for deres brændsel, men desværre ser det ud til, at træbrændsel vil stige mere endnu, da de parametre som har mest indflydelse på prissætning ser ud til at ville stige mere. Besparelsen, ved at fyre med træbrændsel som brænde, træpiller, træbriketter og andre former for briketter, er stadigvæk meget stor og større end den ofte har været tidligere, da olie og kul er steget endnu mere end de fleste former for træbrændsel.
Som skrevet ovenfor er det meget svært at spå om priserne det næste årstid, men vi vil alligevel forsøge.

På kort sigt, frem til midten af marts, tror vi på, at prisen vil ligge nogenlunde på samme niveau som nu, såfremt vejret fortsætter med at være mildt, men bliver det hurtigt koldt igen, vil især prisen på tørt brænde og træbriketter stige mere endnu, og det vil ikke være muligt at skaffe varer nok. Træpiller tror vi vil ligge på nogenlunde samme niveau som nu uanset, hvordan vejret bliver, der vil højest blive tale om en lille stigning.

På mellemlangt sigt, til og med ca. Juli måned, vil prisen falde lidt tilbage, men ikke så meget som de tidligere år. SÅ DET ER NOK PÅ DETTE TIDSPUNKT, DU SKAL KØBE TIL NÆSTE SÆSON.

På langt sigt, hvilket vil sige i næste sæson, er prisudviklingen også meget afhængig af vejret i resten af denne vinter og foråret. Ydermere vil den generelle råvareudvikling have MEGET stor indflydelse på prisen i næste sæson. Vi tror desværre, at priserne næste sæson vil stige en del, og vil råvarepriserne fortsætte med at stige, kan vi godt frygte, at prisstigningen fra kommende sommer og igennem næste sæson kan stige lige så meget, som tilfældet var sidste år.

Så vores råd er som tidligere, køb ind til næste sæson i sommerperioden. Risikoen for at brændslen ikke vil falde i dette forår og denne sommer er dog til stede i år, dette har ikke været tilfældet før i den tid, vi har handlet med brændsel, så man skal overveje nøje, hvad man gør.

HUSK VI VIL SOM ALTID FORSØGE AT INFORMERE VORES NYHEDSBREVSMODTAGERE OM, HVORNÅR PÅ ÅRET VI MENER, MAN SPARER MEST VED AT KØBE SIT BRÆNDSEL.

Kilde råvarepriser: http://www.dinepenge.dk/investering/hamstring-presser-raavarer-op-i-pris
http://www.erhvervsbladet.dk/virksomheder/raavare-priser-paa-himmelflugt

2) Kampagner/Tilbud lige nu.
Nyt produkt - Meget begrænset mængder
Selvom situationen er meget svær i øjeblikket, har vi valgt at give vores nyhedsbrevsmodtagere mulighed for at købe til nogle rigtig gode priser. Der er fortsat flere af specialvarerne, vi ikke kan få, da der ingen råvarer er til at producere dem af, og vi regner desværre ikke med, at vi får nogle af disse varer på lager før til foråret. Det vi kan tilbyde, er det som fremgår af dette nyhedsbrev og vores webside. Nogle af varerne bliver kun tilbudt nyhedsbrevsmodtagere og findes slet ikke på vores webside

Bedste tilbud lige nu:

Pejsebrænde Ask, Sjælland, Jylland og Fyn
Brænde Avnbøg, Fyn og Sønderjylland ( Nyt produkt meget hårdt og tungt træ)
Træbriketter, Fyn og Sønderjylland
Træpiller, Fyn og Jylland.


Tilbudene gælder kun for modtagere af dette nyhedsbrev.
Alle priser er inkl. moms og levering og er gældende ved bestilling senest 04-02-2011 eller så længe lager haves.
Vi tager forbehold for taste- og skrivefejl og udsolgte varer.


Såfremt du har venner og bekendte, som bruger brænde, træbriketter eller træpiller, er du naturligvis velkommen til at sende dette nyhedsbrev videre til dem, så de også kan blive tilmeldt vores nyhedsbrev, men på grund af den usædvanlige situation vi har på brændselsmarkedet, og da vi har meget begrænsede mængder af mange varer, kan de desværre først handle til nyhedsbrevspriser, når vi sender ud næste gang. Se mere på www.nettobraende.dk eller bestil her, ved at besvarer dette nyhedsbrev og beskrive, hvad du ønsker.
Hvis du skal bruge større mængder, end dem vi tilbyder i nyhedsbrevet, så send en mail med dine ønsker eller ring, så vil vi i de fleste tilfælde kunne give dig lidt ekstra rabat, hvis du er nyhedsbrevsmodtager.
Der er tale om begrænset partier der fordeles efter først til mølle princippet. I dette nyhedsbrev er der, for nogle vares vedkomne, igen tale om MEGET begrænsede partier.

MÅNEDENS SUPER TILBUD (Gælder kun til 04/02-2011)Sjælland, Lolland Falster og Møn (Leveringstid ca. 3 hverdage)
Briketter, Brænde og Træpiller
Normal pris Pris nu

OVNTØRRET PEJSEBRÆNDE ASK

1 Tårn Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 2395,00 2275,00
2 Tårne Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 4474,00 4385,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE ASK I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 1990,00 1890,00
2 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 3980,00 3750,00
3 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 5795,00 5535,00
4 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 7695,00 7380,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE BIRK

1 Tårn pejsebrænde Birk á 3 skovrumm. kr. 1895,00 1845,00
2 Tårne pejsebrænde Birk á 3 skovrumm. kr. 3690,00 3650,00
(Begrænset antal til denne pris)PEJSEBRÆNDE BL. LØV I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 1695,00 1645,00
2 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 3390,00 3250,00
3 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 4935,00 4785,00
4 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 6580,00 6340,00
(Begrænset antal til denne pris)


TRÆBRIKETTER GOD KVALITET

1 Palle alm. briketter á 960 kg. kr. 2495,00 2385,00
2 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 4990,00 4690,00
3 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 6845,00 6995,00
4 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 9125,00 9320,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


TRÆBRIKETTER CYLINDER - MEGET HØJ KVALITET ? SOM RONDO

1 Palle briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 2495,00 2445,00
2 Paller briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 4990,00 4790,00
(Meget begrænset antal til denne pris ? Er ikke på websiden, billede kan fremsendes)


Du kan blive skrevet op til nedenstående varer, så kontakter vi dig, når vi får dem på lager igen.


BIOSUPERSTÆNGER Udsolgt

RONDO BRIKETTER Udsolgt

BRIKETTER BØG Udsolgt

EGETRÆS BRIKETTER Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BL. LØV Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BIRK Udsolgt

TRÆPILLER 6 mm ? PREMIUM QUALITY ? 990 KG. PR. PALLE Udsolgt

OVERNIGHT BRIKETTER LANG BRÆNDTID Udsolgt

Alle priser er inkl. moms og levering og er gældende ved bestilling senest 04-02-2011 eller så længe lager haves.
Vi tager forbehold for taste- og skrivefejl og udsolgte varer. Der er tale om begrænset partier, der fordeles efter først til mølle princippet.

Ved flere paller indhent venligst tilbud.
Se flere varer på www.nettobraende.dk.


Fyn og Sønderjylland (Leveringstid ca. 2-10 hverdage)
Briketter, Brænde og Træpiller
Normal pris Pris nu

OVNTØRRET PEJSEBRÆNDE ASK

1 Tårn Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 2395,00 2275,00
2 Tårne Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 4474,00 4385,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE ASK I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 1990,00 1890,00
2 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 3980,00 3750,00
3 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 5795,00 5535,00
4 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 7695,00 7380,00
(Meget begrænset antal til denne pris)

BRÆNDE AVNBØG ? JERNTRÆ - BEDSTE TILBUD

1 Tårn brænde Avnbøg á 3 skovrumm. kr. 2095,00 1995,00
2 Tårne brænde Avnbøg á 3 skovrumm. kr. 4190,00 3950,00
3 Tårne brænde Avnbøg á 3 skovrumm. kr. 6285,00 5835,00
4 Tårne brænde Avnbøg á 3 skovrumm. kr. 8380,00 7780,00
(Meget begrænset antal til denne pris) Avnbøg er
det tungeste og bedste brænde.

PEJSEBRÆNDE BL. LØV I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 1695,00 1645,00
2 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 3390,00 3250,00
3 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 4935,00 4785,00
4 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 6580,00 6340,00
(Begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE EG

1 Tårn pejsebrænde Eg á 3 skovrumm. kr. 1945,00 1845,00
2 Tårne pejsebrænde Eg á 3 skovrumm. kr. 3885,00 3645,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE BIRK

1 Tårn pejsebrænde Eg á 3 skovrumm. kr. 1895,00 1845,00
2 Tårne pejsebrænde Eg á 3 skovrumm. kr. 3690,00 3650,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


TRÆBRIKETTER CYLINDER - MEGET HØJ KVALITET ? SOM RONDO

1 Palle briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 2495,00 2445,00
2 Paller briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 4990,00 4790,00
(Meget begrænset antal til denne pris ? Er ikke på websiden, billede kan fremsendes)

TRÆBRIKETTER GOD KVALITET - BEDSTE TILBUD

1 Palle alm. briketter á 960 kg. kr. 2495,00 2295,00
2 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 4990,00 4490,00
3 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 6845,00 6735,00
4 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 9125,00 8780,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


TRÆPILLER 6 mm ? PREMIUM QUALITY ? 990 KG. PR. PALLE - BEDSTE TILBUD

1 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 2575,00 2295,00
2 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 5065,00 4590,00
3 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 7595,00 6885,00
4 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 10125,00 9180,00
5 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 12645,00 11395,00
6 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 14995,00 13499,00


Træpillerne kan også bruges i de fleste træpillebrændere. Træpillerne har max 0,4% aske. 15 kg sække.
6 mm træpiller egner sig bedst til de fleste træpille brændere.
(Meget begrænset antal til denne pris)


Du kan blive skrevet op til nedenstående varer, så kontakter vi dig, når vi får dem på lager igen.

BIOSUPERSTÆNGER Udsolgt

RONDO BRIKETTER Udsolgt

BRIKETTER BØG Udsolgt

EGETRÆS BRIKETTER Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BIRK Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BL. LØV Udsolgt

TRÆPILLER ?SUPER QUALITY? - 960 KG/PALLE Udsolgt

OVERNIGHT BRIKETTER LANG BRÆNDTID Udsolgt

TRÆPILLER ? PREMIUM QUALITY ? 975 KG. PR. PALLE Udsolgt

TRÆPILLER ? PREMIUM QUALITY ? 1050 KG. PR. PALLE Udsolgt


Træpillerne har max 0,4% aske. 15 kg sække.
(Meget begrænset antal til denne pris)Alle priser er inkl. moms og levering og er gældende ved bestilling senest 04-02-2011 eller så længe lager haves.
Vi tager forbehold for taste- og skrivefejl og udsolgte varer. Der er tale om begrænset partier, der fordeles efter først til mølle princippet.

Ved flere paller indhent venligst tilbud.
Se flere varer på www.nettobraende.dk.

Ved bestilling af brændsel på Fyn og Sønderjylland kan du for 25 kr. få en sæk med 20 kg. optændingsbriketter med oveni.


Jylland (Leveringstid ca. 2-10 hverdage)
Briketter, Brænde og Træpiller
Normal pris Pris nu
OVNTØRRET PEJSEBRÆNDE ASK

1 Tårn Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 2395,00 2275,00
2 Tårne Ovntørret pejsebrænde Ask. kr. 4474,00 4385,00
(Meget begrænset antal til denne pris)


PEJSEBRÆNDE ASK I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 1990,00 1890,00
2 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 3980,00 3750,00
3 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 5795,00 5535,00
4 Tårne pejsebrænde Ask á 3 skovrumm. kr. 7695,00 7380,00
(Meget begrænset antal til denne pris)PEJSEBRÆNDE BIRK

1 Tårn pejsebrænde Birk á 3 skovrumm. kr. 1895,00 1845,00
2 Tårne pejsebrænde Birk á 3 skovrumm. kr. 3690,00 3650,00
(Begrænset antal til denne pris)PEJSEBRÆNDE BL. LØV I HØJ KVALITET

1 Tårn pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 1695,00 1645,00
2 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 3390,00 3250,00
3 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 4935,00 4785,00
4 Tårne pejsebrænde bl. løv á 3 skovrumm. kr. 6580,00 6340,00
(Begrænset antal til denne pris)

TRÆPILLER 6 mm ? PREMIUM QUALITY ? 990 KG. PR. PALLE - BEDSTE TILBUD

1 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 2575,00 2295,00
2 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 5065,00 4590,00
3 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 7595,00 6885,00
4 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 10125,00 9180,00
5 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 12645,00 11395,00
6 Paller 6 mm Træpiller á 990 kg. kr. 14995,00 13499,00


Træpillerne kan også bruges i de fleste træpillebrændere. Træpillerne har max 0,4% aske. 15 kg sække.
6 mm træpiller egner sig bedst til de fleste træpille brændere.
(Meget begrænset antal til denne pris)


TRÆBRIKETTER GOD KVALITET

1 Palle alm. briketter á 960 kg. kr. 2495,00 2385,00
2 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 4990,00 4690,00
3 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 6845,00 6995,00
4 Paller alm. briketter á 960 kg. kr. 9125,00 9320,00
(Meget begrænset antal til denne pris)TRÆBRIKETTER CYLINDER - MEGET HØJ KVALITET ? SOM RONDO

1 Palle briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 2495,00 2445,00
2 Paller briketter á 968 kg ? 88 pakker a 11 kg kr. 4990,00 4790,00
(Meget begrænset antal til denne pris ? Er ikke på websiden, billede kan fremsendes)


Du kan blive skrevet op til nedenstående varer, så kontakter vi dig, når vi får dem på lager igen.


OVERNIGHT BRIKETTER LANG BRÆNDTID Udsolgt

BIOSUPERSTÆNGER Udsolgt

RONDO BRIKETTER Udsolgt

BRIKETTER BØG Udsolgt

EGETRÆS BRIKETTER Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BL. LØV Udsolgt

OVNTØRT PEJSEBRÆNDE BIRK Udsolgt


Ved flere paller indhent venligst tilbud.
Se flere varer på www.nettobraende.dk.


KØB NÅR VI ER BILLIGST - FÅ VORES NYHEDSBREV - TILMELD HER
(c) Netto Brænde - Brænde - Træbriketter - Træpiller, Kontakt Netto Brænde Klik Her!